Klauzula RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alicja Kwiatkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Luka w Sztuce wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Wyczółkowskiego 9/36, NIP 5783146483, REGON 389365711, adres poczty elektronicznej: kontakt@lukawsztuce.pl, numer telefonu: +48 510227650.


Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt z Administratorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
  • zaoferowania Państwu produktów i usług jako realizacja marketingu bezpośredniego oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy sprzedaży i/lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług. Przetwarzanie na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług trwa do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub przygotowania oferty indywidualnej.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom będącym zaangażowanym w proces współpracy w celu konieczności realizacji umowy sprzedaży.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 7. Jako Administrator Państwa danych, zapewniam Państwu prawo dostępu do nich, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuję także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.